เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางสนามจึงอยากขอความร่วมมือจากท่านที่มาใช้บริการดังต่อไปนี้

 • • ห้ามสูบบุหรี่ในแนวเขตสนามหญ้าเทียมโดยเด็ดขาด โดยขอความกรุณาโปรดไปสูบในพื้นที่ ที่ทางสนามได้จัดเตรียมใว้อย่างเคร่งครัด

 • • ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด

 • • ห้ามทำอาหาร ประกอบอาหารทุกชนิดในส่วนพื้นที่ต่าง ๆ ของบริเวณสนาม

 • • ห้ามนำสุรา เหล้า เบียร์ ยาเสพติด ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสนามและห้ามผู้มีอาการเมาสุรา ยาเสพติด ลงใช้บริการในสนามโดยเด็ดขาด

 • • กรุณางดนำสัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณสนาม หากเกิดความเสียหายเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดชอบทุกกรณี

 • • ให้จอดรถในที่จัดเตรียมไว้ให้ ทางสนามไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย

 • • กรุณาสวมรองเท้ากีฬา ขณะลงสนาม (ห้ามรองเท้าสตั๊ดปุ่มเหล็กโดยเด็ดขาด)

 • • โปรดช่วยกันดูแลรักษาสนามเพื่อความสมบูรณ์ของสนาม ห้ามนำอาหารเข้ามาทานในบริเวณสนามหญ้าเทียมและอย่าทิ้งเศษขยะลงในพื้นสนาม

 • • ผู้ที่จะลงใช้บริการในสนามกรุณาแต่งกายด้วยชุดกีฬาเท่านั้น ห้ามกางเกงยีนส์ หรือแต่งกายไม่สุภาพ

 • • ขอความกรุณาทุกท่านเล่นฟุตบอลด้วยความสุภาพ มีน้ำใจนักกีฬา

 • • ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการกรณีส่งเสียงดังเกินไป ก่อความรำคาญกับลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ หรือเกิดการทะเลาะวิวาท

 • • ค่าเสียหายต่อตัวหญ้าเทียมคิดต่อตารางเมตรละ 2,500 บาท และสำหรับค่าเสียหายส่วนอื่น ๆ ทางสนามจะเป็นฝ่ายประมาณการค่าเสียหายเอง

    หากผู้ใช้บริการเกิดทำอุปกรณ์ของสนามรวมถึงตัวหญ้าเทียมชำรุดหรือเสียหายจะมากหรือเล็กน้อยทางสนามมีสิทธิขอคิดค่าเสียหายตามการประเมินตามความจริง

     และผู้ใช้บริการต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ประเมินโดยไม่มีข้อโต้แย้งหากไม่ยินยอมชดใช้ทางสนามมีสิทธิสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับทางผู้ใช้บริการได้

 • • ทางสนามสงวนสิทธิการใช้บริการเฉพาะกีฬาฟุตบอลหรือกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสนามเท่านั้นหากมีการจัดกีฬาหรือกิจกรรมที่อาจเกิดความเสียหายต่อสนาม

    ทางสนามมีสิทธิยกเลิกกิจกรรมนั้น ๆ ทันที และสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำหรือส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทางผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ก่อนแล้ว


 • ทางสนามยินดีต้อนรับสุภาพชน กรุณาอ่านข้อระเบียบบังคับข้างต้น เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย